משרד הפנים
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية

על סדר היום

שר הפנים גלעד ארדן מקדם אמנת שירות בין משרד הפנים לשלטון המקומי

שר הפנים גלעד ארדן מקדם אמנת שירות בין משרד הפנים לשלטון המקומי


השר ארדן: "ישנה חשיבות בשיפור וייעול הממשק בין משרד הפנים והרשויות המקומיות. ייעול התהליך יביא לשיפור השירותים הניתנים לציבור על ידי הרשויות."

 


שר הפנים גלעד ארדן הנחה את מנכ"ל משרדו לקדם אמנת שירות בין משרד הפנים לשלטון המקומי במטרה לייעל ולשפר את השירות שניתן לציבור ע"י השלטון המקומי על אגפיו השונים.

 
השר ארדן פנה לראשי הרשויות המקומיות ולהנהלת משרד הפנים, והדגיש את החשיבות הרבה שהוא מייחס להכנת אמנת שירות בשיתוף עם השלטון המקומי. האמנה תצור תשתית למערכת יחסי עבודה טובה יותר בין משרד הפנים לשלטון המקומי ותוביל לייעול השירותים המסופקים לציבור.

ראשי הרשויות המקומיות התבקשו להגיש למנכ"ל המשרד, שירכז את הטיפול בנושא, המלצות שיש בהן כדי לסייע בגיבוש האמנה וזאת בדגש על הסדרת ממשקי עבודה ולוחות הזמנים למתן מענה לפניות בתחומים השונים עליהם אמון המשרד.

הסדרת היחסים שבין הרשויות המקומיות למשרד הפנים תוביל לקיצור זמני המענה וייעול הטיפול בבקשות של השלטון המקומי, ויאפשרו לרשויות לשפר את מכלול השירותים הניתנים על ידן לאזרחים.

מערכת דיווח פטור מהיתר
גני אירועים הפועלים ללא היתר בניה
עונת הרחצה 2014
פטור בנייה
רפורמה בתכנון ובניה
מה מתוכנן באזור שלך
איתור תכנית וישות תכנונית
שעון קיץ
 הגשת תוכנית
 מידע על תוכניות
מידע על רשויות מקומיות
מידע על רשויות מקומיות
נושאיםאיחוד רשויותאנרגיהארנונהאוגדן הנחיות מינהל התכנוןאשראי לרשויות מקומיותאתרי רחצהחקיקה בתחום עבירות בניהבחירות במועצות האזוריותבחירות ברשויות המקומיותבחירות לכנסתביקורת בשלטון המקומיהדרכה ופיתוח ארגוני בשלטון המקומי/מערכת המפעמיםהריסות,קנסות ומאסריםהרפורמה בתהליכי התכנון ורישוי הבניההתחדשות עירוניתהדרכות בנושא בחירותועדות בנושאים מוניציפלייםועדת יישוביםחוקי עזרחיוב אישיחיזוק מבנים מפני רעידות אדמהחרום וביטחוןחשיבות הדיווח על בניה לא חוקיתכוח אדם ושכר ברשויותמוסדות תכנון ברמה הארציתיחידת התפעולמוסדות התכנון ברמה המחוזיתמחקר ומידעמידע גיאוגרפימימון בחירותמענקי משרד הפניםמערכת מקוונת להגשת תוכניות - מבא"תמפת השלטון המקומינוהל מבא"ת - (מבנה אחיד לתכנית)ניגוד עניניםסביבה חופיתסמכויות המפקח על הבניהעדות דתיותעשייה במקרקעיןפינוי, סעד, חללים (פס"ח)פנקס הבוחריםקרקע ומיםרישוי והיתר בניהרישוי מפעלים בטחונייםרישוי עסקיםשטחים פתוחיםשימור מבנים ואתריםתאגידים עירונייםתחבורהתכנון כולל משולב (תמ"א 35)תכניות להאצת בניה למגוריםתוכנית הבראה לרשויות המקומיותתקציב בלתי רגילתקציב רגילתשתיות תקשורתתמ"א 1 - תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד