משרד הפנים
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية

על סדר היום

שר הפנים סילבן שלום אישר הנחות משמעותיות בארנונה למתקנים פוטו-וולטאים

שר הפנים סילבן שלום אישר הנחות משמעותיות בארנונה למתקנים פוטו-וולטאים


בשורה ליזמי האנרגיה המתחדשת - המשנה לרה"מ ושר הפנים, סילבן שלום, חתם היום על פניה לוועדת הכספים לאישור תקנות להפחתת תעריפי ארנונה למערכות לייצור חשמל ע"י שימוש באנרגיית השמש בטכנולוגיה פוטו וולטאית או תרמו סולארית, וכן לקבוע את טווח התעריפים שניתן לחייב במתקנים אלה.

בחודשים האחרונים פעלו הדרגים המקצועיים במשרד, בהנחיית השר, להגיע להבנות עם כלל הגופים המעורבים בנושא זה וזאת לאור חוסר האסדרה הכולל שחל בתחום זה, אשר במסגרתו גבו הרשויות המקומיות תעריפים מופרזים על מתקנים אלה. הפניה לוועדה שמה קץ לסחבת ממשלתית רבת שנים אשר לא הצליחה להביא את נושא זה להסדרה.

התקנות המוצעות כוללות הוספת סיווגים ראשיים של מערכת סולארית הממוקמת על גג הנכס ששטחה עולה על 200 מ"ר  וכן מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס וקרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית.

התקנות יכנסו לתוקפן לאחר אישורן בוועדת הכספים, חתימת השרים ופרסומן ברשומות.

גני אירועים הפועלים ללא היתר בניה
עונת הרחצה 2015
מידע על רשויות מקומיות
מידע על רשויות מקומיות
אחריות חברתית ברשויות 2015
שעון קיץ
עונת הרחצה 2015
 מינהל התכנון
 הגשת תוכנית
נושאיםאיחוד רשויותאנרגיהארנונהאוגדן הנחיות מינהל התכנוןאשראי לרשויות מקומיותאתרי רחצהחקיקה בתחום עבירות בניהבחירות במועצות האזוריותבחירות ברשויות המקומיותבחירות לכנסתביקורת בשלטון המקומיהדרכה ופיתוח ארגוני בשלטון המקומי/מערכת המפעמיםהריסות,קנסות ומאסריםהרפורמה בתהליכי התכנון ורישוי הבניההתחדשות עירוניתהדרכות בנושא בחירותהמרחב הימיועדות בנושאים מוניציפלייםועדת יישוביםחוקי עזרחיוב אישיחיזוק מבנים מפני רעידות אדמהחרום וביטחוןחשיבות הדיווח על בניה לא חוקיתכוח אדם ושכר ברשויותמוסדות תכנון ברמה הארציתיחידת התפעולמוסדות התכנון ברמה המחוזיתמחקר ומידעמידע גיאוגרפימימון בחירותמענקי משרד הפניםמערכת מקוונת להגשת תוכניות - מבא"תמפת השלטון המקומינוהל מבא"ת - (מבנה אחיד לתכנית)ניגוד עניניםסביבה חופיתסמכויות המפקח על הבניהעדות דתיותעשייה במקרקעיןפינוי, סעד, חללים (פס"ח)פנקס הבוחריםקרקע ומיםרישוי והיתר בניהרישוי מפעלים בטחונייםרישוי עסקיםשטחים פתוחיםשימור מבנים ואתריםתאגידים עירונייםתחבורהתכנון כולל משולב (תמ"א 35)תכניות להאצת בניה למגוריםתוכנית הבראה לרשויות המקומיותתקציב בלתי רגילתקציב רגילתשתיות תקשורתדיור ותמ"לתמ"א 1 - תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד