משרד הפנים
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية

על סדר היום

ביזור סמכויות לרשויות המקומיות לאישור חוזים אישיים

ביזור סמכויות לרשויות המקומיות לאישור חוזים אישיים

בהנחיית שר הפנים: ביזור סמכויות לרשויות המקומיות לאישור חוזים אישיים


מנכ"לית משרד הפנים, אורנה הוזמן בכור, בהנחייתו של המשנה לרה"מ ושר הפנים סילבן שלום, שלחה היום מכתב אל עו"ד קובי אמסלם הממונה על השכר במשרד האוצר, בו ביקשה  לבזר סמכויות לרשויות מקומיות בעלות איתנות פיננסית, ולאפשר להן לאשר חוזים אישיים ללא צורך באישור כל חוזה אישי מול משרד הפנים.

 

במסגרת תיקון חקיקה שבוצע לפני כשנתיים הוגדרה בחוק קבוצת רשויות מקומיות כרשויות איתנות. כמו כן, במסגרת נהלי המשרד הוגדרה קבוצה נוספת כרשויות יציבות.

 

קבוצות אלו נבחנות לפי קריטריונים הקבועים בחוק (איתנות) או בנהלי המשרד (יציבות) ורשות מקומית אשר נמצא שעומדת בקריטריונים אלו, מוכרת כרשות איתנה או יציבה, ובמסגרת זו פטורה מקבלת אישור משרד הפנים לתהליכים שונים המוגדרים בחוק או בנוהל.

 

המשנה לרה"מ ושר הפנים, סילבן שלום: " המהלך הוא חלק מרפורמה אותה אני מקדם, על מנת לאפשר לרשויות המקומיות שהוכיחו התנהלות יציבה- לקדם נושאים חשובים שישביחו איכות חיי התושבים , וכפועל יוצא מכך - לייעול השירות לאזרח".

 

מערכת דיווח פטור מהיתר
גני אירועים הפועלים ללא היתר בניה
עונת הרחצה 2015
פטור בנייה
רפורמה בתכנון ובניה
מה מתוכנן באזור שלך
איתור תכנית וישות תכנונית

עונת הרחצה 2015
אחריות חברתית ברשויות 2015
שעון קיץ
 הגשת תוכנית
 מידע על תוכניות
מידע על רשויות מקומיות
מידע על רשויות מקומיות
נושאיםאיחוד רשויותאנרגיהארנונהאוגדן הנחיות מינהל התכנוןאשראי לרשויות מקומיותאתרי רחצהחקיקה בתחום עבירות בניהבחירות במועצות האזוריותבחירות ברשויות המקומיותבחירות לכנסתביקורת בשלטון המקומיהדרכה ופיתוח ארגוני בשלטון המקומי/מערכת המפעמיםהריסות,קנסות ומאסריםהרפורמה בתהליכי התכנון ורישוי הבניההתחדשות עירוניתהדרכות בנושא בחירותהמרחב הימיועדות בנושאים מוניציפלייםועדת יישוביםחוקי עזרחיוב אישיחיזוק מבנים מפני רעידות אדמהחרום וביטחוןחשיבות הדיווח על בניה לא חוקיתכוח אדם ושכר ברשויותמוסדות תכנון ברמה הארציתיחידת התפעולמוסדות התכנון ברמה המחוזיתמחקר ומידעמידע גיאוגרפימימון בחירותמענקי משרד הפניםמערכת מקוונת להגשת תוכניות - מבא"תמפת השלטון המקומינוהל מבא"ת - (מבנה אחיד לתכנית)ניגוד עניניםסביבה חופיתסמכויות המפקח על הבניהעדות דתיותעשייה במקרקעיןפינוי, סעד, חללים (פס"ח)פנקס הבוחריםקרקע ומיםרישוי והיתר בניהרישוי מפעלים בטחונייםרישוי עסקיםשטחים פתוחיםשימור מבנים ואתריםתאגידים עירונייםתחבורהתכנון כולל משולב (תמ"א 35)תכניות להאצת בניה למגוריםתוכנית הבראה לרשויות המקומיותתקציב בלתי רגילתקציב רגילתשתיות תקשורתדיור ותמ"לתמ"א 1 - תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד