משרד הפנים
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية

על סדר היום

המועצה הארצית אישרה הקלות לחיזוק ההתישבות בעוטף עזה

המועצה הארצית אישרה הקלות לחיזוק ההתישבות בעוטף עזה

המועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה עדכונים בתמ"א 35

המועצה הארצית לתכנון ובניה, בראשות מנכ"ל משרד הפנים, ד"ר שוקי אמרני, אישרה בתאריך  י"ד אלול תשע"ד, 9.9.14 , פה אחד עדכונים בתמ"א 35 שיאפשרו חיזוק יישובי עוטף עזה.

בעקבות האירועים האחרונים ולאור המצב הביטחוני בדרום, המועצה הארצית לתכנון ובנייה, לבקשתו של שר הפנים גדעון סער, אישרה שורה של הקלות בתכנון היישובים הנמצאים בעוטף עזה, שהינן החלטות תקדימיות אשר צפויות לחזק את יישובי עוטף עזה ולהגדיל את תושביו.

להלן ההקלות שאושרו: הגדלת היקף יחידות דיור המאושרות ביישובים. לצורך כך יקבע כי היקף יחידות דיור (יח"ד)  ביישובי עוטף עזה יוגדלו ל- 500 יח"ד ; במושבים הקיימים בתחום עוטף עזה ניתן יהיה נוסף על הגדלת היקף יח"ד ל-500, גם לממש יחידת דיור שלישית בתחום הנחלה; קביעת צפיפות המינימום למגורים ל- 1.5 יחידות דיור לדונם נטו למגורים,  שתאפשר יצירת מגרשי מגורים אטרקטיביים עבור אוכלוסייה חדשה שתצטרף לישובים. מתן גמישות ליישובי עוטף עזה כך שבהמשך ניתן יהיה לעדכן את היקף יח"ד וצפיפות המגורים בתכנית מתאר מחוזית, מבלי שיידרש תיקון לתמ"א 35.  

מערכת דיווח פטור מהיתר
גני אירועים הפועלים ללא היתר בניה
עונת הרחצה 2014
פטור בנייה
רפורמה בתכנון ובניה
מה מתוכנן באזור שלך
איתור תכנית וישות תכנונית
עונת הרחצה 2014
שעון קיץ
 הגשת תוכנית
 מידע על תוכניות
מידע על רשויות מקומיות
נושאיםאיחוד רשויותאנרגיהארנונהאוגדן הנחיות מינהל התכנוןאשראי לרשויות מקומיותאתרי רחצהחקיקה בתחום עבירות בניהבחירות במועצות האזוריותבחירות ברשויות המקומיותבחירות לכנסתביקורת בשלטון המקומיהדרכה ופיתוח ארגוני בשלטון המקומי/מערכת המפעמיםהריסות,קנסות ומאסריםהרפורמה בתהליכי התכנון ורישוי הבניההתחדשות עירוניתהדרכות בנושא בחירותועדות בנושאים מוניציפלייםועדת יישוביםחוקי עזרחיוב אישיחיזוק מבנים מפני רעידות אדמהחרום וביטחוןחשיבות הדיווח על בניה לא חוקיתכוח אדם ושכר ברשויותמוסדות תכנון ברמה הארציתיחידת התפעולמוסדות התכנון ברמה המחוזיתמחקר ומידעמידע גיאוגרפימימון בחירותמענקי משרד הפניםמערכת מקוונת להגשת תוכניות - מבא"תמפת השלטון המקומינוהל מבא"ת - (מבנה אחיד לתכנית)ניגוד עניניםסביבה חופיתסמכויות המפקח על הבניהעדות דתיותעשייה במקרקעיןפינוי, סעד, חללים (פס"ח)פנקס הבוחריםקרקע ומיםרישוי והיתר בניהרישוי מפעלים בטחונייםרישוי עסקיםשטחים פתוחיםשימור מבנים ואתריםתאגידים עירונייםתחבורהתכנון כולל משולב (תמ"א 35)תכניות להאצת בניה למגוריםתוכנית הבראה לרשויות המקומיותתקציב בלתי רגילתקציב רגילתשתיות תקשורתתמ"א 1 - תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד