משרד הפנים
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية

על סדר היום

שר הפנים הקדים מענק לרשויות המקומיות

שר הפנים הקדים מענק לרשויות המקומיות


המשנה לרה"מ ושר הפנים סילבן שלום

הקדים את מועד תשלום מענק האיזון

 

 


לרגל החגים
שיחלו בחודש ספטמבר לשלושת המגזרים: יהודי ,  דרוזי והערבי,

החליט המשנה לרה"מ ושר הפנים סילבן שלום, להקדים את מועד תשלום מענק האיזון, שתוכנן לחודש אוקטובר, ולהעביר את הכספים לרשויות המקומיות במהלך חודש ספטמבר .

 

המשנה לרה"מ ושר הפנים, סילבן שלום: "אני שמח לבשר על הקדמת מועד הענקת מענק האיזון לכ-200 רשויות מקומיות. הבשורה הגדולה בתקציב הוא החלק של תקציב מענק האיזון- שעבר את השלושה מיליארד ומאה .לשנת 2016  סכום משמעותי שלא היה כמוהו בעבר, שמגדיל את האפשרות להעניק תקציבים שיסייעו לרווחת התושבים .  עמדתי על כך שיהיה גידול בתקציב הפיתוח כדי להוציא לפועל פרויקטים בתשתיות, תחבורה, חינוך, בריאות ורווחה, שיובילו להשבחת איכות חיי התושבים במדינת ישראל ונוכל לפתח פרויקטים נחוצים, יחד עם איגום משאבים ".  

גני אירועים הפועלים ללא היתר בניה
עונת הרחצה 2015
מידע על רשויות מקומיות
מידע על רשויות מקומיות
אחריות חברתית ברשויות 2015
שעון קיץ
עונת הרחצה 2015
 מינהל התכנון
 הגשת תוכנית
נושאיםאיחוד רשויותאנרגיהארנונהאוגדן הנחיות מינהל התכנוןאשראי לרשויות מקומיותאתרי רחצהחקיקה בתחום עבירות בניהבחירות במועצות האזוריותבחירות ברשויות המקומיותבחירות לכנסתביקורת בשלטון המקומיהדרכה ופיתוח ארגוני בשלטון המקומי/מערכת המפעמיםהריסות,קנסות ומאסריםהרפורמה בתהליכי התכנון ורישוי הבניההתחדשות עירוניתהדרכות בנושא בחירותהמרחב הימיועדות בנושאים מוניציפלייםועדת יישוביםחוקי עזרחיוב אישיחיזוק מבנים מפני רעידות אדמהחרום וביטחוןחשיבות הדיווח על בניה לא חוקיתכוח אדם ושכר ברשויותמוסדות תכנון ברמה הארציתיחידת התפעולמוסדות התכנון ברמה המחוזיתמחקר ומידעמידע גיאוגרפימימון בחירותמענקי משרד הפניםמערכת מקוונת להגשת תוכניות - מבא"תמפת השלטון המקומינוהל מבא"ת - (מבנה אחיד לתכנית)ניגוד עניניםסביבה חופיתסמכויות המפקח על הבניהעדות דתיותעשייה במקרקעיןפינוי, סעד, חללים (פס"ח)פנקס הבוחריםקרקע ומיםרישוי והיתר בניהרישוי מפעלים בטחונייםרישוי עסקיםשטחים פתוחיםשימור מבנים ואתריםתאגידים עירונייםתחבורהתכנון כולל משולב (תמ"א 35)תכניות להאצת בניה למגוריםתוכנית הבראה לרשויות המקומיותתקציב בלתי רגילתקציב רגילתשתיות תקשורתדיור ותמ"לתמ"א 1 - תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד